پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

شماره حساب 0110992839000  
بانک ملی

شماره شبا ir590170000000110992839000

به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، مقالات در گوگل اسکولار (Google Scholar) نمایه می شوند.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، پاییز 1400 

3. اعتبارسنجی الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

10.30495/mlseo.2021.1937367.1032

رسول جماعتی؛ امیرحسین مهدی زاده؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام


ابر واژگان