فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی 

  • ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی          حوزه تخصصی: مدیریت آموزشی، رهبری، علوم تربیتی 
  • اعتبار مجله : علمی دانشگاه آزاد اسلامی با درجه B امتیاز 75
  • توالی انتشار: فصلنامه                                      سال شروع انتشار: 1400 
  • محل انتشار: ایران،تهران                                نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
  • نوع انتشار:  الکترونیکی                                  زبان نشریه: فارسی - انگلیسی 
  • نوع داوری: دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)    زمان داوری مقالات:2 تا 6 ماه 
  • هزینۀ بررسی اولیه : 150000 تومان                 هزینه پذیرش نهایی: 350000 تومان
  • نشانی الکترونیکی نشریه:  mlseojournal@iauctb.ac.ir
  • آدرس دفتر نشریه: : تهران -سوهانک - میدان قاِئم- خیایان خندانی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دفتر فصلنامه مطالعات مدیریت ورهبری در سازمان های آموزشی
  • لطفا قبل از ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 

پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

شماره حساب 0110992839000  
بانک ملی

شماره شبا ir590170000000110992839000

به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، مقالات در گوگل اسکولار (Google Scholar) نمایه می شوند.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 6، مرداد 1401 

ابر واژگان